สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


661130_57.jpg

วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566


661130_58.jpg

        สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยท่านประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้เป็นสังฆทาน ประธานนำกล่าว คือ   กัลยาณมิตรบุญญู รุผักชี, กัลยาณมิตรLyly Anh Nguyen และกัลยาณมิตรประภัสสร Barnes ,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรมังกร,กัลยาณมิตรทิพย์สวรรค์ นรสิงห์   และกัลยาณมิตรนุชจรี ศรีวรวงศ์    ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ประธานนำกล่าวคือ  กัลยาณมิตรอุดม น้อยมณี, กัลยาณมิตรจันดี หน่อแพนคำ  และกัลยาณมิตรประภัสสร Barnes จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันทอดกฐินบรมจักรพรรดิ


661130_59.jpg

          ภาคบ่ายริ้วขบวนผ้าไตร “บรมเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา” ของคณะประธานกฐิน ได้อัญเชิญ ผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติ ” เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกฐิน โดยมีกัลยาณมิตรเมธาวี ชนสยอง , กัลยาณมิตรใคศรี อัลเล็น และกัลยาณมิตรสกาย อัลเล็น คณะประธานกฐิน ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งได้น้อมผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ 


661130_56.jpg

            นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรศิริพร กาญจนเรขา       ,ครอบครัวเหมสถาปัตย์  และกัลยาณมิตร Rick Anna Mhuu Frazier พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพ และสาธุชนก็ได้ถวายไทยธรรมและปัจจัยร่วมบุญกฐินแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานกฐิน ก็ได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เป็นประธานกฐินในปีนี้ ก่อนที่พระสมุห์สิทธิพันธ์ ท่านประธานสงฆ์ จะได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล