สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 


661130_77.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง จังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อซื้อที่ดินและสร้างเสนาสนะทุกสิ่ง


661130_78.jpg

         สำหรับพิธีกรรมงานบุญคณะประธานกฐินและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติในบุญของทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ก่อนที่พระธรรมธรชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต (ยานะยุดโต) ท่านประธานสงฆ์ จะได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสผ่องใส เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดกฐิน โดยคณะประธานกฐินได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งน้อมถวายผ้าไตรกฐินแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนคณะประธานรอง ประธานกอง และคณะเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์


661130_79.jpg

           สำหรับพิธีทอดกฐินของศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางในครั้งนี้ เพื่อซื้อที่ดินและสร้างเสนาสนะทุกสิ่งภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร ในการปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีบุญที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางแห่งนี้ ซึ่งเป็นบุญสถานส่งเสริมศีลธรรม ,สร้างพระให้เป็นพระแท้ ,สร้างคนดีให้เป็นคนดี โดยได้สร้างมากว่า 12 ปีแล้ว  

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล