สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


661220_13.jpg

วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566


661220_12.jpg

        ภายในงานคณะประธานเอก 11 คณะ นำโดยกัลยาณมิตรทองหล่อ และกัลยาณมิตรวิลเลี่ยม พริ้ทส์ พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรแปรแถวเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี  ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติของผู้มีบุญทุกท่าน จากนั้นคณะประธานกฐินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมนำผ้าไตรถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ซึ่งการทอดกฐินของวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย ในปีนี้ เพื่อระดมทุนซื้อที่ดินส่วนขยายอีก 25 ไร่ เพื่อทำเป็นหมู่บ้านปฏิบัติธรรมเผยแผ่ชาวท้องถิ่น


661220_14.jpg

           นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 21 รูป เพื่อรวมใจพุทธบุตร และชาวพุทธจากทุกนิกาย ทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งประกอบไปด้วย ชุมชนไทย พม่า ศรีลังกา เขมร เวียดนาม จีน มาเลเชีย และชาวท้องถิ่น ที่เป็นเพื่อนบ้าน และเป็นนักเรียนสมาธิ ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ ซึ่งงานบุญในครั้งนี้มีพระภิกษุ ภิกษุณี ทั้งฝ่ายเถรวาท และมหายาน มาร่วมงานบุญทั้งสิ้น 21 รูป และสาธุชน ประมาณ 500 คน

661220_15.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล