สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ฉลองรัตนบัลลังก์

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ฉลองรัตนบัลลังก์


661222_06.jpg

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีฉลองรัตนบัลลังก์


661222_07.jpg

         สำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้า ผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ก่อนที่กัลยาณมิตรเกล็ดแก้ว  ทรงยุติธรรม จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยกัลยาณมิตรจำเนียร เฮ่งซุ้น และ กัลยาณมิตรทองแวว โตพิทักษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค โดยกัลยาณมิตรโรส ธีล และ กัลยาณมิตรสวรัตน์ โจว นำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะ โดยกัลยาณมิตรปาริมา ธรรมปริพัตรา นำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะ โดยกัลยาณมิตรจันเพ็ญ บอกเซอร์  นำกล่าวคำถวาย,ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรมกร และ กัลยาณมิตรอิสรีย์ เชาวน์วาณิชย์ นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์


661222_08.jpg

             ภาคบ่ายเริ่มด้วยคณะสาธุชนพร้อมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ด้านหลังโบสถ์ จากนั้นก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้นำบูชาพระรัตนตรัย ส่วนพระอาจารย์ซันเดอร์ เขมธมฺโม ได้นำสาธุชนชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิเป็นภาษาดัตช์ ต่อด้วยพิธีถวายผ้ากฐิน โดยกัลยาณมิตรชลธิชา นิทาน - กัลยาณมิตรกฤษกร รัตนาสิน ประธานเอกกฐินอัครบรมจักรพรรดิ ได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดา , กัลยาณมิตรวิภา พนาสันติภาพ , กัลยาณมิตรโสภา ตาเลอะ ประธานเอกกฐินอัครบรมจักรพรรดิ ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมกันนี้ประธานเอกกฐินทั้งสองคณะ ก็ได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ในการนี้พระมหาพูลศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก(ปุนนะสักโก)  ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวรับเผดียงสงฆ์ ส่วนพระซันเดอร์ เขมธมฺโม กล่าวอปโลกน์กฐิน  จากนั้นประธานเอกอัครบรมจักรพรรดิทั้งสองคณะ ก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรม ส่วนประธานรอง และประธานกองกฐินต่างๆ รวมทั้งสาธุชน ก็ได้น้อมถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับ 


661222_05.jpg

           และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพภัตตาหารประจำวัน, เจ้าภาพภัตตาหารบูชาข้าวพระ, อาสาสมัครช่วยงานวัดอย่างสม่ำเสมอ, และเจ้าภาพออกร้านโรงทานทั้ง 13 ร้าน ก่อนที่สาธุชนจะได้รับชมรับฟังความประทับใจจากประธานเอกกฐินอัครบรมจักรพรรดิทั้งสองคณะ ถึงความปลื้มปีติที่ได้เป็นประธานกฐินในปีนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล