สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผู้แทนวัดพระธรรมกาย อำนวยพรปีใหม่ พ.ศ.2567 สื่อมวลชน

ผู้แทนวัดพระธรรมกาย อำนวยพรปีใหม่ พ.ศ.2567 สื่อมวลชน


661222_13.jpg

      ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชน พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในปีต่อไป


661222_12.jpg

     พระมหานพพร ปุญฺญชโย เปรียญธรรม 9 ประโยค, (ดร.) รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย ได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชน และขอบคุณผู้บริหารสำนักข่าวต่างๆ ที่ได้เอื้อเฟื้อพื้นที่สื่อนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ ของวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าพบคุณวรพล เพชรสุทธิ์ หัวหน้าข่าวภูมิภาค, คุณสมาน พิมพ์โคตร บรรณาธิการข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, คุณชิงชัย รุ่งละโภ บรรณาธิการบริหาร ,คุณสำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวบ้านเมืองออนไลน์ ,คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา บรรณาธิการบริหารช่อง PPTV, คุณปุญญิศา ช่างทรัพย์ บรรณาธิการข่าวภูมิภาคช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์, คุณวิโรจพันธ์  อนันต์ภิรมย์รื่น หัวหน้าข่าวแนวหน้าออนไลน์ ,คุณธนพงศ์ พุทธิวนิช บรรณาธิการสื่อออนไลน์ Thai PBS, คุณจีรภา บุณยะทัศน์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส Thai PBS World, คุณวีรนันต์  กัณหา บรรณาธิการข่าว VoiceTV


661222_11.jpg

      ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ขนาด 5 นิ้ว เป็นธรรมบรรณาการ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนเจอร์กิฟ พร้อมทั้งอำนวยพรปีใหม่ และเชิญชวนมาร่วมทำข่าวตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในปีต่อไปซึ่งจะได้ปรับให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน

661222_10.jpg

661222_09.jpg


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล