สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์


661228_04.jpg

      วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณร โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

               เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้เข้าร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์  พระมหาเจดีย์ พระพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์ พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ ผู้ปกครอง และสาธุชน ซึ่งบรรยากาศภายในพิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวันทาเจดีย์ด้วยการก้มลงกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ด้วยความศรัทธา อย่างสงบ เสงี่ยม สง่างามโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

661228_03.jpg

            หลังจากนั้นนาคธรรมทายาทได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล เพื่อประกอบพิธีขอขมาและมอบผ้าไตร โดยได้เปล่งวาจากล่าวคำขอขมาผู้ปกครองจากใจอันบริสุทธิ์  ซึ่งพิธีกรรมนี้เกี่ยวเนื่องด้วยการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏ ซึ่งต่างเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ระลึกได้ หรือระลึกไม่ได้ก็ตาม ทั้งในภพชาตินี้หรือหลายภพหลายชาติที่ผ่านมา เพราะทุกท่านล้วนมีกิเลสที่คอยบังคับให้สร้างกรรม และมีวิบากกรรมตามมา แต่เมื่อมาถึงวันนี้นาคธรรมทายาทก็ได้มีความตั้งใจขอขมาลาโทษต่อผู้ปกครอง คณะญาติ และทุกๆ ท่าน เพื่อตัดกระแสวิบากกรรมดังกล่าว และเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เพศสมณะ จากนั้นคณะผู้ปกครองก็ได้มอบผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาท 


661228_02.jpg

             ต่อมาเป็นขอบรรพชา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยตัวแทนนาคธรรมทายาทได้ถวายพานกรวยสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ ก่อนที่จะกล่าวคำขอบรรพชา ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ และเป็นระเบียบงดงาม เนื่องจากนาคธรรมทายาทได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ ก็ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในเพศสมณะ ก่อนที่พระอุปัชฌาย์ จะได้เมตตาคล้องอังสะให้แก่นาคธรรมทายาท เพื่อเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัสตร์ คือผ้าเหลือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระภิกษุและสามเณรในพระพุทธศาสนา ผู้ถึงพร้อมด้วยสรณคมน์ และศีลอันงดงาม


661228_01.jpg

         จากนั้นเป็นพิธีขอสรณคมน์และศีล, พร้อมทั้งพิธีขอนิสัย และในการนี้พระอุปัชฌาย์ ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาทแก่สามเณร โดยมีใจความโดยย่อว่า บัดนี้ทุกรูปได้บรรพชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตัว ทั้งกาย วาจา ใจ ให้สงบ สมควรแก่การเป็นผู้มีศีล ต้องกระทำกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เคารพ น่าเลื่อมใสแก่ญาติโยมทั้งหลาย และผู้พบเห็นทั้งปวง ก่อนที่คณะผู้ปกครองจะได้มอบบาตรแด่สามเณรธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริขารในดำรงตนในชีวิตสมณะ โดยหลังจากนี้สามเณรธรรมทายาททุกรูป ก็จะได้เข้าพิธีอุปสมบท และเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ก็จะได้รับการฝึกอบรมตนเอง เพื่อเป็นพระแท้ ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนและประพฤติปฏิบัติทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้สมบูรณ์เป็นพระภิกษุ  ผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนา และยังได้ฝึกฝนตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เข้าร่วมโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งจะจัดในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2567
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล