สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด


661228_22.jpg

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อรักษาสมบัติพระพุทธศาสนา


661228_21.jpg

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยได้รับความเมตตาจากพระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานสงฆ์  นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย  


661228_24.jpg

 จากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน,พิธีกล่าวถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด,และพิธีกล่าวถวายคำอธิฐานจิตอุปกรณ์ทำความสะอาด  ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์ จะได้กล่าวให้โอวาท โดยมีใจความโดยย่อว่า การที่ทุกท่านได้ตั้งใจมาร่วมทำบุญถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดในครั้งนี้ อานิสงส์อันดับแรกนั้นก็คือทำใจปลื้ม เมื่อเกิดความปลื้มใจแล้ว ภายในใจเราก็จะเกิดสดชื่น ใสสะอาด และความสำคัญของการรักความสะอาดไปที่ไหนก็จะเจอแต่สิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้งการที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการรักษาสมบัติของพระศาสนา และร่วมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์อานิสงส์นี้ยังจะทำกาย วาจา ใจเราก็ใสสะอาดตามไปด้วยและได้บุญประณีตยิ่งขึ้นไป


661228_23.jpg

       พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ก็ได้พร้อมใจกันน้อมถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดแด่ท่านประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ ด้วยความพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดนั้น เนื่องด้วยวัดพระธรรมกาย มีพื้นที่มากกว่า 2,500 ไร่ แต่ทุกพื้นที่นั้นต้องยอมรับว่าสะอาด และมีความเป็นระบบระเบียบ  อันเนื่องมาจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นผู้วางระเบียบปฏิบัติการรักษาความสะอาดนั่นเอง  
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล