สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิและพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 83 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิและพิธีมุทิตาอายุวัฒนมงคล 83 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว


661228_29.jpg

             วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก และพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 83 ปี


661228_31.jpg

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยคณะสงฆ์ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ ได้ตั้งแถวเข้ารับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิจากท่านประธานสงฆ์  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจชาวโลก


661228_30.jpg

          และในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตชีโว ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาท โดยมีใจความโดยย่อว่า หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการมายังคณะพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และเจ้าหน้าที่ผู้นำบุญ จากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก การที่ท่านทั้งหลายได้เป็นตัวแทนของหมู่คณะ ออกไปทำหน้าที่เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา และนำพามวลมนุษยชาติทั้งหลายให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย ณ ดินแดนต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ประดุจดวงตะวันผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก หลวงพ่อจึงขออนุโมทนาในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคณะทำงานทุกรูป ทุกคน 
 

661228_28.jpg

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล