สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บริษัท เค. พี. ธรรมสำเร็จ จัดปฏิบัติธรรม

 

        


           เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บริษัท เค. พี. ธรรมสำเร็จ นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ธรรมะไปเทศน์สอนและนำนั่งสมาธิแก่พนักงาน ในช่วงแรกพระอาจารย์นำพนักงานสวดมนต์ทำวัตรเย็นและนำนั่งสมาธิ จากนั้นเทศน์สอนความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนาและการทำบุญทำทานที่ถูกวิธี เพื่อให้พนักงานนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หากหน่วยงานใดสนใจนำธรรมะไปปรับใช้ในที่ทำงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สอบถาม   รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๘๕๑