สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นักธุรกิจชาวเวียดนามเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย

 

    

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้นำบุญกลุ่มนักธุรกิจ Network 21 นำเครือข่ายนักธุรกิจจากประเทศเวียดนามกว่า ๖๐ คน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย ในโอกาสนี้กลุ่มนักธุรกิจได้รับชมประวัติวัดและฝึกนั่งสมาธิ หลังจากเยี่ยมชม    วัดพระธรรมกายแล้ว กลุ่มนักธุรกิจเครือข่าย Network 21 จากประเทศเวียดนามทุกท่านต่างประทับใจในการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกายเป็นอย่างยิ่ง                    

            

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร