สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธียกยอดมหาวิหารและพิธีเปิดม่านมงคลฯ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

            เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลูกพระธัมฯ ในจังหวัดอิบาราขิและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมใจกันไปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๑๒๖ ปีของท่าน ที่วัดพระธรรมกายอิบาราขิ กิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การ  สวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายภัตตาหาร ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ทำพิธีปิดแผ่นทองยอดมหาวิหาร (จำลอง) ฟังธรรม แล้วเดินทางไปปล่อยปลา ณ ทะเลสาบคาสึมิคาอุระ จากนั้นกลับวัดเพื่อทำพิธียกยอดมหาวิหาร และพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีประดิษฐานภายในมหาวิหารจำลอง

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร