สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประเทศเยอรมนี

 

    

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดภาวนาเบอร์ลินจัดงานบุญทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์  พิธีนี้จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน กิจกรรมเริ่มด้วยการเจริญสมาธิภาวนา จากนั้นทำพิธีถวายภัตตาหาร แล้วร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ปิดท้ายด้วยการช่วยกันทำความสะอาดและเก็บงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย วัดภาวนาเบอร์ลินขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร