สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ราชบุรีจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น

 

 

        ราชบุรีจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนผาสุกวนิช สาขาของ วัดพระธรรมกาย จ.ราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรีจัดกิจกรรม การแข่งขันครอบครัวอบอุ่นขึ้น จากโครงการครอบครัวอบอุ่น ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งมี ทั้งหมด ๓ ฐาน คือ ฐานมารยาท ชาวพุทธ (การลุกนั่งกราบไหว้) ฐานกราบเท้าคุณพ่อ คุณแม่ และสวดมนต์ก่อนนอน ฐานศีล ซึ่งทุกคนในครอบครัว ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันอย่างดี มีครอบครัวเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐ ครอบครัว

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร