สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บวชอุบาสิกาแก้ว ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์

 

 

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ธุดงคสถาน-ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว จำนวน ๑๑๐ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีรองเจ้าคณะตำบล พระครูปลัดสำรวย ธมฺสุทฺโธ เป็นพระอาจารย์ให้ศีล ๘ และให้โอวาท และประธานกลุ่มแม่บ้าน อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ คุณกัลยาณี เกตุรักษา เข้าร่วมโครงการ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร