สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดราษฏร์สังคมอบรมเยาวชน

 

 

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดราษฎร์สังคม บ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม วัดสาขาของวัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมศีลธรรมให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียน จากโรงเรียนบ้านโคกสูง จำนวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังศีลธรรมเบื้องต้นให้กับเด็กนักเรียน เพื่อที่จะได้มีความรักพระพุทธศาสนามากขึ้น และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร