สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สรุปข่าว เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตรงกับ วันคุ้มครอง โลก พระภิกษุสงฆ์ สามเณร กัลยาณมิตร และสาธุชน จำนวนกว่า
๑๐๐,๐๐๐ คน ร่วมกันประกอบพิธีหล่อพระธรรมกาย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐
องค์ ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เพื่อนำไป ประดิษฐานบนอาคาร ๖๐ ปี ฯ อันเป็นสถานที่เพื่อการเจริญสมาธิภาวนา

ธรรมทายาทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษอังกฤษ ประเทศไต้หวัน และประเทศไทย จำนวน ๔๐ คน เข้าพิธีบรรพชา อุปสม- บทหมู่ รุ่นนานาชาติ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมี พระธรรมกิติเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

คณะผู้แทนผู้ว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ และคณะได้ เข้ากราบคารวะพระภาวนาวิริยคุณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพระ - ธรรมกาย ณ อาศรมบัณฑิต เมื่อวันพุธที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ในประเทศไทย และมีความสนใจในเรื่อง สมาธิทางพระพุทธ ศาสนาเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรสอนสมาธิในสถาบัน การศึกษา 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร