สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจริญโอสถฯ บวชถวายวันแม่แห่งชาติ

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ บริษัทเจริญโอสถฯ ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดงานบรรพชา อุปสมบทธรรมทายาทแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเจริญโอสถฯ รุ่นที่ ๕ จำนวน ๒๒ ท่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และหลังจากอุปสมบทแล้วทุกรูปได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรม ณ สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ผลการอบรมทำให้ทุกท่านมีความเข้าใจในหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาและเรื่องสัมมาทิฏฐิมากขึ้น และตั้งใจจะช่วยกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาสืบไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร