สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

 

 จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

         เมื่อวันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๐๐ คน รวมทั้งคณะครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลอีก ๓๐ คน เนื่องในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ โครงการนี้เป็นโครงการของทางเทศบาล มีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนเป็นเด็กเก่งและดี โดยเริ่มจากการปลูกฝังพื้นฐานที่สำคัญ คือ ทาน ศีล ภาวนา และความกตัญญู

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร