สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สรุปข่าว มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ / January 2004

 

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
ศึกษาธิการ 
เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานพิธีเปิดการสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” 
ครั้งที่ ๒๒ รอบชิงชนะเลิศระดับครูอาจารย์ ชิงโล่ ฯพณฯ นายก- รัฐมตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น .วันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีคณะครู-อาจารย์ทุกระดับชั้น ทั่วประเทศเข้าร่วม สอบ ๙,๑๖๖ คน ซึ่งงานดังกล่าวดำเนิน การจัดสอบโดยชมรมพุทธ ศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ หลังจากที่ ประธานทำพิธีเปิดแล้ว เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิริยคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัด พระธรรมกาย ได้บรรยาย ธรรมะ เรื่อง “เข้าไปอยู่ในใจ” ให้กับคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วม สอบแข่งขัน

เวลา ๑๓.๑๕–๑๔.๕๕ น. คณะครูและอาจารย์ได้ทำการสอบ จากนั้นเวลา ๑๕.๑๐ น. ดร.พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาธรรมะผ่านดาวเทียม

สำหรับการสอบแข่งขันในครั้งนี้มีคณะครู-อาจารย์ ได้ทยอยเข้ามาพักค้างที่สภาธรรมกายสากลตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่ ๒๓ จำนวน ๕,๒๓๙ คน เพื่อชมการถ่ายทอดสดการสอนธรรมะผ่านดาวเทียม ณ สภาธรรมกายสากล นอกจากนี้ได้มีผู้สังเกตุการณ์ในการสอบครั้งนี้ จำนวน ๑,๖๔๖ คน

คณะกัลยาณมิตรและสาธุชนจากทั่วประเทศนับหมื่นคน

ได้พร้อมใจกันร่วมพิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดมอาคาร ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ บริเวณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นประธาน

 

วันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวัน เกิดครบรอบ ๙๕ ปี ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย คณะกัลยาณมิตร และสาธุ ชน จากทั่วประเทศจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ได้ร่วม กันบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ รูป ณ สภาธรรมกายสากล (หลังคาจาก) และในช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรม การสืบสานวัฒนธรรมคุณยาย ด้วยการทำความสะอาด กวาด ปัด เช็ด ถู เสนาสนะ อาคารหอฉันคุณยาย และ บริเวณ อุโบสถ ต่อมาเวลา ๑๗.๐๐ น. ได้มีพิธีเปิดม่าน “รูปคุณยาย อาจารย์ฯ“ ณ อาคารหอฉันฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ทางวัดพระธรรมกายจึงได้กำหนดวันดังกล่าว ให้เป็นวันสามเณรขึ้น เพื่อสามเณรจะได้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฎิสามเณร วัดพระธรรมกาย ซึ่งกำหนดการได้เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๕.๔๕ โดยมีพิธีถวายสังฆทาน จากนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์ ให้พรและแปรแถวบิณฑบาตร

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระมหาโชคทวี วุฒิกโร ประธานสงฆ์ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย โดยมีพระมหาสุวิทย์ ธัมมิกมุนิ (ปธ.๙) กล่าว รายงาน จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลสามเณรผู้ทรงคุณธรรม ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคณะกรรมการ สามเณร ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมาเเป็นการแสดง การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่านิทานธรรมะ สำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายนั้นเป็นการสันทนาการ และแสดงนิทรรศการของสามเณร

 

คณะกัลยาณมิตร และสาธุชนทั่วประเทศ ่มาอยู่ธุดงค์ ในเทศกาลปีใหม่ จำนวนร่วม ๑๐,๐๐๐ คน ได้ร่วมพิธีตักบาตร แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน กว่า ๑,๐๐๐ รูป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ บริเวณลานด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร