สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดงานส่งพลังใจพี่น้องไทย ๓ จังหวัดภาคใต้

 

 

สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จัดการประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘ พร้อมทำพิธีส่งพลังใจให้พี่น้อง ๓ จังหวัดภาคใต้ให้ยืนหยัดสู้ภัยถวายแด่สมเด็จแม่ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีสมาชิกผู้นำสตรีจากทั่วประเทศจำนวนหลายพันคนเข้าร่วมงาน ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ประธานก่อตั้งและนายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนำสมาชิกองค์กรสตรีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร