สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สรุปข่าวกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗/ February 2004

คณะกัลยาณมิตรจำนวนกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ได้ร่วมพิธีจุดไฟชำระร่าง กัลยาณมิตรแข่งแข จิระชุติโรจน์ ผู้ร่วมบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ ณ สภาธรรมกายสากล และบริเวณทางทิศเหนือของลานมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ซึ่งพิธีภาคเช้าเริ่มตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ด้วยพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวนกว่า ๕๐๐ รูป เวลา ๐๘.๔๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย , เจริญสมาธิภาวนา และพิธีถวายสังฆทาน

พิธีภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิภาวนา ผู้แทนกัลยาณมิตร จำนวน ๓๒ ท่านประกอบพิธีจุดไฟแก้ว ด้วยแว่นแก้วสุริยะกานต์ จากนั้นพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำอธิฐานจิต แผ่เมตตา และสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

พิธีภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำเจริญสมาธิภาวนา คณะญาติมิตร และสาธุชน ร่วมประกอบพิธีจุดไฟ แก้วชำระร่าง กัลยาณมิตรแข่งแข จิระชุติโรจน์ หลังจากนั้น พระราช ภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำอธิษฐานจิต , แผ่เมตตา และบูชา พระรัตนตรัย

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร