สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

 

    มหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรมการศาสนา ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร