สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายดี.ซี ประเทศสหรัฐ

พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกาย

 

วัดพระธรรมกายดี.ซี. ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายดี.ซี ประเทศสหรัฐ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร