สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Fort Lauderdale

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Fort Lauderdale

   วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Fort Lauderdale พร้อมทั้งได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระพุทธวรญาณ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร