สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะพระภิกษุสงฆ์ ได้เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพนักงานดับเพลิงเมืองอะซูซ่า

คณะพระภิกษุสงฆ์ ได้เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพนักงานดับเพลิงเมืองอะซูซ่า 

   คณะพระภิกษุสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจพนักงานดับเพลิงเมืองอะซูซ่า 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร