สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

กัลยาณมิตรวารี วงศ์สีนวน ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุทธไฮล์บรอนน์ มาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร