สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

พิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

   คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดและผู้สืบทอดวิชชาธรรมกาย

 ประเทศเยอรมนี พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

 ประเทศเยอรมนี พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

 ประเทศเยอรมนี พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

 ประเทศเยอรมนี พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

 ประเทศเยอรมนี พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

 ประเทศเยอรมนี พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีสักการะมหาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร