สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายโคมมาฆประทีป

พิธีถวายโคมมาฆประทีป

 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป โดยได้รับความเมตตาพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ สำหรับการจัดพิธีถวายโคมมาฆประทีปในครั้งนี้ เพื่อใช้จุดโคมมาฆประทีปในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติธรรม ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา และสาธุชนจะได้จุดมาฆประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป 

 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป 

 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร