สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

พิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

  ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเสนาเฟส ได้มีพิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากคุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ( มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

พิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

พิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

พิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

พิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557 

พิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร