สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี

พิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร