สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1

มอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ด้อกเตอร์อำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งว่า จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ให้กำลังใจแก่ผู้นำชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศ ที่ทำงานเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1 

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1 

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร