สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ 
สำหรับการส่งมอบรถตู้ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถตู้จำนวน 12 ที่นั่ง จากสำนักงานศาลยุติธรรม นำไปมอบให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนา จำนวน 5 คัน ได้แก่ 1.วัดมะปรางมัน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 2.วัดปลักปรือ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 3.วัดคงคานิมิต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 4. วัดสุวรรณบรรพต อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และ 5. วัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา แสดงความห่วงใยพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากสถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมหาเถรสมาคมพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3

 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถตู้ให้แก่วัดใน 3

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร