สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6 บริเวณถนนดวงรัตน์

พิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6 บริเวณถนนดวงรัตน์

จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมรวมใจไทยลำปาง องค์กรภาคีเครือข่ายสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกว่า 30 สมาคม และคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6 บริเวณถนนดวงรัตน์ เขตเทศบาลนครลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฆราวาส ซึ่งการจัดตักบาตรครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง


จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6

จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6

จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6

จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6

จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6 

จังหวัดลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป เป็นปีที่ 6

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร