สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

    วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99 

สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระ 1,000รูป ณ ลานพระรูปรัชกาล ที่5 หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส ธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ส่วนนายวิทยา พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 ภาคสายพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่7 ครั้งที่ 62 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี ได้รับความเมตตาจากพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส ธรรมยุต เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้

 ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99

 ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99 

 ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99

 ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99 

 ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99

 ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99 

 ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99

 ร่วมกับคณะกัลยาณมิตร ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 99