สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสน์และธุดงคสถานล้านนา จัดโครงการอบรม one day camp

ชมรมพุทธศาสน์และธุดงคสถานล้านนา จัดโครงการอบรม one day camp

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชมรมพุทธศาสน์และธุดงคสถานล้านนา จัดโครงการอบรม one day camp ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทัศน์คติที่ดีในการเรียนและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร