สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น

คอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น 

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น ซึ่งมีชาวท้องถิ่นที่สนใจมาร่วมนั่งสมาธิประมาณ 25 ท่าน โดยมีกัลยาณมิตรสมศักดิ์ จิระ ช่วยอธิบายให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติต่างๆ 

 นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาวิริยกิจ เป็นพระอาจารย์สอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้ โดยพระอาจารย์ได้เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงหลักสมาธิเบื้องต้น รวมถึงประโยชน์ของการนั่งสมาธิ และแนะนำการยืดเส้นก่อนที่จะได้เริ่มปฏิบัติสมาธิ

 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น

 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น

 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น

 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น

 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น

 วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดคอร์สสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น