สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาทิตย์ ภายในมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

งานบุญวันอาทิตย์ ภายในมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ ภายในมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร