สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

       นักเรียนจาก โรงเรียนแดนส์ฟิวด์ แมนเนอร์ สคูล (Danesfield Manor School) เข้าเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

 

 นักเรียนจาก โรงเรียนแดนส์ฟิวด์ แมนเนอร์ สคูลเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา

 นักเรียนจาก โรงเรียนแดนส์ฟิวด์ แมนเนอร์ สคูลเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา

 นักเรียนจาก โรงเรียนแดนส์ฟิวด์ แมนเนอร์ สคูลเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา

 นักเรียนจาก โรงเรียนแดนส์ฟิวด์ แมนเนอร์ สคูลเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา

 นักเรียนจาก โรงเรียนแดนส์ฟิวด์ แมนเนอร์ สคูลเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา

 นักเรียนจาก โรงเรียนแดนส์ฟิวด์ แมนเนอร์ สคูลเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร