สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดปฏิบัติธรรมศูนย์มาเลเซีย

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมา ๒ ปีแล้ว โดยในภาคเช้า ปฏิบัติธรรมตามเสียงของพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาจีน มีผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งชาวจีนและชาวไทยประมาณ ๓๐ คน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร