สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัดในอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัดในอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ณ ถนนคู่ขนานหน้าตลาดไทยพิทักษ์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีพิธีตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัดในอำเภอขาณุวรลักษบุรี มาเป็นเนื้อนาบุญ โดยได้รับความเมตตาจากพระวิเชียรมุณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายปิยะ ประดิษฐ์ ปลัดอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 

จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีพิธีตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัด

จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีพิธีตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัด

จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีพิธีตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัด

จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีพิธีตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัด

จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีพิธีตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัด

จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีพิธีตักบาตรพระ 109 รูป จาก 34 วัด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร