สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันอาทิตย์ ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

 

วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร