สรุปข่าวประจำวัน : พิธีตัดปอยผม พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร

สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผม พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร

พิธีตัดปอยผม พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร

    ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี ได้จัดพิธีตัดปอยผม พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

 

 พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

 พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

 พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

 พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

 พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

 พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร