สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

   ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

 

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตรในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่AEC

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร