สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผม ขอขมาและมอบบาตร ผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท

พิธีตัดปอยผม ขอขมาและมอบบาตร ผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท

   ธุดงคสถานนครธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีตัดปอยผม ขอขมาและมอบบาตร ผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

 

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC

โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลาย ต้นแบบสู่ AEC