สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม

    ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ด๊อกเตอร์อำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสังฆาธิการ ทุกระดับ ทุกวัดในเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร จำนวน 500 รูป และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร