สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาฉลอง ๘๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอฯ

 

 


พันเอกกล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมกับสำนักเผยแผ่ วัดพระธรรมกาย จัดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคิณีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยเริ่มโครงการเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ พร้อมกับมีพิธีปลงผมผู้เข้าอบรมจำนวน ๙๙ คน ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานสงฆ์