สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด

 

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร