สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

พิธีบูชาข้าวพระ ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

   วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก

 

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร