สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย

 

วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร