สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมผู้นำเยาวชนต้นแบบเพื่อสันติภาพโลก จีแอลซี แค้มป์

 

 


แผนกอบรมและพัฒนาอาสาสมัคร สำนักโภชนาการ วัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนต้นแบบเพื่อสันติภาพโลก ( THE GREATEST LEADER CAMP ) หรือ จีแอลซี แค้มป์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ มีการอบรมจำนวน ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๘ ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และรุ่นที่ ๙ ระดับมัธยม ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร